ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียแอฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก

ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยการรวมตัวของ ๒ สาขาวิชาหลักในขณะนั้น ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย-แปซิฟิก และ สาขาวิชาไทยและเวียดนามศึกษา

ในที่นี้ คุณจะพบกับข้อมูลอันทันสมัยเกี่ยวกับประวัติของสาขาวิชาไทยศึกษา ตลอดจนโครงสร้าง และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเอเชีย-แอฟริกา รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรไทยศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ดูเมนู กด Studium)

In Archiv you find further information, in chronological order, about the HGT and previous activities. If you have further questions, please do not hesitate to contact us. We are happy to help you and provide all kinds of service.

HGT am AAI
AAI Hamburg

Der Verein

Der Zweck unseres Vereins besteht in der Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Faches Thaiistik in seiner gesamten Breite. Vornehmlich werden Mittel eingeworben, die der Thaiistik an der Universität Hamburg dienen.

So werden beispielsweise die Ergebnisse aus wissenschaftlicher Forschung, bezogen auf das gegenwärtige und das traditionelle Thailand, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es werden Vorträge und Symposien organisiert und deren Ergebnisse publiziert.

Zur Erweiterung der Fachbereichsbibliothek werden, vorwiegend direkt aus Thailand, Bücher beschafft und unmittelbar der Universität Hamburg übereignet.

Der Verein ist selbstlos tätig.

Die Vorstandsmitglieder der HGT

vlnr: Lars Brandt, Pantipa Chuenchat, Prof. Dr. Volker Grabowsky, Amporn Liedtke und Dominik Letschert.