บอร์ดกรรมการ

Prof. Dr. Volker Grabowsky

Prof. Dr. Volker Grabowsky

นายกสมาคมตัวแทน

ศาสตราจารย์ ดร. โฟลเกอร์ กราโบ๊ฟสกี้ ดำรงตำแหน่งศาตราจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) สถาบันเอเชีย-แอฟริกา ณ เมืองฮัมบวร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ สถาบันชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยเวสต์แฟลิเชอ วิลเฮล์มส์ ณ เมืองมึนสเตอร์
มีความชำนาญพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติไตในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Tel.: +49 40 42838-3675

Mail: volker.grabowsky@uni-hamburg.de

Pannarai Büchmann, M.A.

Pannarai Büchmann, M.A. 

นายกสมาคมตัวแทน

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) พรรณรายณ์ บึคมันน์ สำเร็จปีการศึกษา 2545 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

นางพรรณรายณ์ บึคมันน์ เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในแผนกไทยศึกษาของสถาบันเอเชีย-แอฟริกาที่มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ตั้งแต่ภาคฤดูหนาวปีการศึกษา 2560  และเคยรักษาการในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาไทยแทนอาจารย์พัชรี คาสพาร์ ซิคเคอร์มันน์ ตั้งแต่พ.ศ.2552 ถึง   พ.ศ 2554

ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ.2559 นางพรรณรายณ์ยังเคยสอนภาษาไทยหลายหลักสูตรในระดับต่างๆ ที่ Volkshochschule  ของนครฮัมบวร์กอีกด้วย

Tel.: +49 40 42838-2668

Mail: pannarai.buechmann@uni-hamburg.de

Dr. Silpsupa Jaengsawang

Dr. Silpsupa Jaengsawang

ดร. ศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกประจำศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียน (CSMC) และอาจารย์สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับดุษฎีบัณฑิตในฐานะผู้ช่วยวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก พ.ศ. 2560 สาขาที่เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ วัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนของชนชาติไต พิธีกรรมศึกษา และวรรณคดีไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำโครงการวิจัยเอกสารตัวเขียนเรื่องอานิสงส์ของชนชาติไต ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์ตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 สนับสนุนโดยสมาคมวิจัยแห่งเยอรมนี (DFG)

Tel.: +49 40 42838-9385

Mail: silpsupa.jaengsawang@uni-hamburg.de

Prof. Dr. Sven Trakulhun

Prof. Dr. Sven Trakulhun

ดร. สเวน ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่งอาจารย์และนักวิชาการอิสระ สาขาประวัติศาสตร์ยุคต้นสมัยใหม่และประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยโพสต์ดัม และอาจารย์สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) แห่งสถาบันเอเชีย-แอฟริกา มหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก งานศึกษาวิจัยที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและเอเชีย ประวัติศาสตร์โลก และประวัติศาสตร์ไทย

Mail: sven.trakulhun@uni-konstanz.de

Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit

Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit

Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit ist seit 2010 der stellvertretende Direktor des Kooperationszentrums der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Arboviren und hämorrhagische Fieberviren am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg. Seit 2018 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Arbovirologie an der Universität Hamburg und Leiter der Abteilung für Arbovirologie und Entomologie am BNITM. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf den durch Stechmücken übertragenen Viren (Arboviren) in Südostasien, insbesondere in Thailand, Laos und Vietnam.

Mail: schmidt-chanasit@bnitm.de

สมาชิก

Dr. Peera Panarut

Dr. Peera Panarut

ดร.พีระ พนารัตน์ ดำรงตำแหน่งนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ หน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศว่าด้วยวัตถุตัวเขียน ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมหนังสือตัวเขียนภายใต้มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กตั้งแต่ปี 2019 โดยดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาศิลาจารึกกวีนิพนธ์สมัยต้นศตวรรษที่ 19 จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์, กรุงเทพฯ)
ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี 2015 และระดับปริญญาเอกในปี 2019 ณ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก พีระ พนารัตน์สำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาภาษาและวรรณคดีไทยเมื่อปี 2012
ความสนใจทางวิชาการของพีระ พนารัตน์ ได้แก่ นิรุกติศาสตร์ไทย (การวิพากษ์ต้นฉบับ, หนังสือตัวเขียนศึกษา, จารึกวิทยาและอักขรวิทยา), กวีนิพนธ์ไทยโบราณและประวัติวัฒนธรรมหนังสือไทย

Tel.: +49 40 42838-4382

Mail: peera.panarut@gmail.com