Ayutthaya, Thailand

งานวิจัย / สิ่งพิมพ์เผยแพร่

Hamburger Gesellschaft für Thaiistik e.V. ทำงานและร่วมมือกับสถาบันและคนต่างๆ

ที่นี่คุณจะพบงานวิใจและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเราเคยสนับสนุนหรือคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่าน

เช่น คุณอาจมีความสนใจในประวัติของเมืองสิงห์ หรือต้องการอ่านคำวิจารณ์หนังสือ “Kleine Geschichte Thailands” (เป็นภาษาเยอรมัน)